Kwaliteit

Is kwaliteit een meerwaarde of een voorwaarde? In ons geval is het de belangrijkste voorwaarde om te komen tot een product dat daadwerkelijk het verschil maakt voor u. Dat kunnen wij realiseren door in elke schakel van onze keten de hoogste kwaliteitseisen te hanteren.

La Concorde is onderdeel van Royal A-ware, een Nederlandse zuivelketenspeler die gespecialiseerd is in de productie, het rijpen, versnijden, verpakken, transporteren en verkopen van kaas en een breed scala aan andere verse foodproducten. Royal A-ware bouwt samen met haar ketenpartners aan kortere, beter renderende agrifoodketens. Samen hebben La Concorde en Royal A-ware de hele keten in eigen huis. De kwaliteitsmelk wordt aangeleerd door de melkveehouders van Royal A-ware. La Concorde maakt hier hoogwaardige roomproducten van.

Ketenregisseur

Als ketenregisseur ziet Royal A-ware toe op een continue, hoge kwaliteit binnen elke schakel van de keten. Door de kwaliteit voortdurend te beoordelen en te borgen, zorgen Royal A-ware en La Concorde samen voor een kwalitatief hoogwaardig product.

Van consument tot koe

Royal A-ware hanteert een unieke visie op productontwikkeling en –innovatie. Het bedrijf regisseert de keten op basis van vragen en wensen van de consumenten. De consument is de leidraad voor de ontwikkeling van producten in de rest van de keten. Zo weten we zeker dat we produceren conform de wens van de klant en bieden we producten met kwaliteiten die aansluiten bij de klantvraag.

Ontdek de kracht van de keten >

La Concorde

Als roomproducent verwerken wij een ‘restproduct’ uit de kaasproductie tot een hoogwaardig bestanddeel voor uiteenlopende foodconcepten. We hanteren daarbij de hoogste kwaliteitsnormen met betrekking tot het productieproces. Binnen La Concorde zijn we ons namelijk uiterst bewust van het feit dat de ingrediënten die wij aanleveren smaakgevend en smaakbepalend zijn voor het eindproduct. Wij doen derhalve nooit enige concessie aan de kwaliteit van ons product.

Onze productiefaciliteit is state-of-the-art. Modern met de nadruk op efficiency, kwaliteit, tracering en voedselveiligheid. Deze uitgangspunten zijn essentieel binnen onze bedrijfsvoering en zijn derhalve stevig ingebed en geborgd. Bovendien is ons team zich bewust van de belangrijke taak die zij dagelijks uitvoeren. De kwaliteit van het eindproduct is daarmee een perfect samenspel tussen machinepark en vakmanschap. Zo zorgen we dat elk product dat onze fabriek verlaat van de hoogste kwaliteit is.

Assortiment

 

Contact

* verplichte velden